DIANTHUS WEDDING DECOR

dianthus wedding decor 1

DIANTHUS WEDDING DECOR LÀ AI?

Dianthus Wedding Decor là một thương hiệu hoạt động chuyên về lĩnh vực Trang Trí Cưới Hỏi. Dianthus được thành lập chính thức vào năm 2013 và có trụ sở tại Sài Gòn. Dianthus Wedding Decor chính là mảng dịch vụ nhỏ được tách ra từ Viet Nam Wedding Planner – đơn vị Tổ Chức Đám Cưới chuyên nghiệp kể từ 2007. Mang ý nghĩa như tên gọi, Dianthus Wedding Decor chỉ chuyên về Trang Trí Đám Cưới và không thực hiện các công việc của Wedding Planner.